مفهوم و کاربردهای تور مجازی

در مقاله تور مجازی به مباحث زیر پرداخته شده است


عکاسی سه بعدی چیست ؟

تور مجازی چگونه تهیه می‌شود ؟

هر فضا و محل کسب، به چند عکس ۳۶۰ درجه نیاز دارد؟

هزینه ساخت تورمجازی چقدر است ؟

ارتباط عکس سه بعدی و تکنیک پانوراما چیست ؟

پانوراما چیست ؟

فایل عکس سه بعدی در چه فضایی قابل استفاده است؟

تفاوت تورمجازی در سایت و تور مجازی گوگل چیست؟